Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie obce

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1311.

Památky a turistické zajímavosti

  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Kaplička na Jezírku z roku 1889 sloužící jako poutní místo
  • Kaple svatého Floriána z roku 1899
    Roku 1899 za přispění děkana p. Josefa Dostála byla započata stavba kaple na návsi.
kaple

interiér kaple

  • Křížová cesta posvěcená v roce 1925
  • Kamenné kříže před domy čp. 98 a 104

kamený kříž pře dome č.104

 
  • Památník padlých - nachází se u kapličky na návsi, jsou na něm vyrytá jména osob padlých v 1. světové válce

pomník padlých

V tomto roce daroval zderazskému klášteru kromě jiného ze svého majetku i půldruhého lánu ze vsi Dětkovice, jež jsou na dožití v užívání matrony Lukardy. Darovací listina o tom byla vystavena v přítomnosti biskupa olomouckého. Co se týče paní Lukardy, jež držela doživotně pozemky, darovací citovanou listinou zderazskému klášteru, domníváme se, že je to proslavená mistryně vyšívání ze žďárského kláštera, kteá jako chráněnka paní Anežky, první manželky Vítkovy ze Švábenic, dožívala své stáří v Dětkovicích.
Pánům ze Švábenic patřila část vesnice ještě počátkem 15. století, většinu však drželi vladykové z Dětkovic, z nichž se psal 1374 Ješek a 1412 bratři Kašpar a Dalibor z Dětkovic. Ondřej ze Zástřizl a z Dětkovic vložil roku 1466 Dětkovice své manželce Hedvice a téhož roku tu seděl Vilém ze Zástřizl. Koncem 15. století získal díl vsi Dobeš z Obřanské hory, který jej roku 1503 vložil Mikulášovi Cedlarovi z Hoffu, jemož také roku 1511 vložili Vilém, Výšek a Jan Hynek z Veselice díl vsi s dvorem. Dětkovice náležely ke statku Pačlavickému, jehož osudy sdílely až do zániku patrimoniálního zřízení (1848).
Po třicetileté válce za velkého útisku zběhlo tu mnoho poddaných. Roku 1846 tu byl dvůr velkostatku. Zemědělskou obcí zůstaly Dětkovice i v následujících letech. JZD zde bylo založeno v roce 1950. Škola bývala ve Švábenicích, v Dětkovicích byla otevřena v roce 1887, v roce 1908 byla rozšířena na dvojtřídní, v roce 1945 je zde opět jednotřídka. Ani Dětkovice neunikly živelným pohromám a epidemiím. V roce 1885 řádila cholera,a v roce 1870 a 1874 požáry. Elektrifikace obce byla provedena v roce 1927. Dětkovice náležely do roku 1949 k okresu Kroměříž a poté byly připojeny k okresu Vyškov.
Dětkovice jsou rodiště MUDr. Antonína Hanáka, biologa na pražské universitě.
Z okolních obcí jsou Dětkovice nejúžeji spjaty se Švábenicemi, vzdáelné necelý kilometr východně. V dávných dobách byla tato aobec pravděpodobně dědinou pánů ze Švábenic a dodnes má školu a faru s městečkem společnou Až v roce 1990 se obec Dětkovice od Švábenic osamostatnila.

Ve stříbrném štítě čelně stojící rytíř v modré kroužkové zbroji překryté zlato-modře čtvrceným šatem, s mečem u boku, držící v pravici na červené žerdi modrý praporec s ocasem se zlatou rozletitou střelou a v levici modrou, zlatě zdobenou hrncovou přilbu.

Kulturní události

Území se rozprostírá v nadmořské výšce 260 - 270 m. Katastr obce má rozlohu 500 ha a žije zde 270 obyvatel. Po stránce půdorysné představuje nepravidelnou náves, kterou napříč protéká Dětkovický potok.

Obec má svůj vlastní obecní úřad a základní občanskou vybavenost. V obci se nachází obchod s potravinami a smíšeným zbožím, hostinec, kulturní dům a hasičská zbrojnice. Sídlo zde má i několik firem jako např., opravna zemědělských strojů, firma zabývající se opravami dieslových čerpadel, autoservis.