Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Štítky:

Prodejna ROSNIČKA

Datum konání: 20. 5. 2022

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede v pátek 20. 5. 2022 v 11.15 hod na obvyklé místo " u Kapličky " a bude prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.


Autor: Veronika Zacpálková Publikováno 17. 5. 2022 8:25

Revize, kontroly komínů a kotlů

Datum konání: 31. 5. 2022

Firma:  Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 31.5.2022

- cena za kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč

- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč

- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950,- Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 

S pozdravem: Společenství kominíku a topenářů                                                                         

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 66195934, 02168115, 02695308, 09178937, 14122928


Autor: Veronika Zacpálková Publikováno 11. 5. 2022 7:27

Výběrové řízení - opatrovník

Datum konání: 2. 5. 2022 - 20. 5. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Ivanovice na Hané, v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.( o úřednících územních samosprávných celku v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

samostatný/á odborný/ná referent/ka – veřejný opatrovník

Zákonné předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo je cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice

Požadujeme:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na oblast sociální, zdravotnickou, ekonomickou, správní, finanční, právní, pedagogickou.
 • řidičský průkaz skupiny B
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi •dovednost pracovat s PC (Office, Internet, elektronická pošta)
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě •znalost zákonů:

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Výhoda:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví
 • praxe

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození •státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP
 • telefonní spojení
 • e-mailová adresa
 • datum a podpis

K přihlášce doložte:

 • strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech •výpis z rejstříku trestů — originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřená kopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání

Místo výkonu práce:

Město Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané Pracovní poměr: doba neurčitá, pracovní úvazek 0,5 s výhledem na celý pracovní úvazek

Platové zařazení: 10. platová třída

 • dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, případně zašlete poštou na adresu:

Město Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané nejpozději do 20. 5. 2022 do 12 hodin.

Na obálce vyznačte: „Neotvírat — referent soc. odboru - opatrovník."

Bližší informace o pracovním místě u tajemníka MěÚ Ing. Jana Kováře na tel. 517 325 663. Předpokládaný nástup do zaměstnání je 1.7 2022, případně po dohodě s vybraným uchazečem.

 

výběrové řízení opatrovník.docx

 


Autor: Veronika Zacpálková Publikováno 3. 5. 2022 12:54

Pojízdná prodejna PAULLA s.r.o.

Datum konání: 21. 2. 2022 - 31. 12. 2022

Pojízdná prodejna PAULLA s.r.o. oznamuje občanům, že do naší obce bude zajíždět pravidelně v úterý a ve čtvrtek v čase 11.55 - 12.05 hodin na stanoviště ke kapličce s nabídkou pečiva a základních surovin. Jednou za 14 dní přijede i prodejna uzenin a masných výrobků. 


Autor: Veronika Zacpálková Publikováno 21. 2. 2022 13:38

UPOZORNĚNÍ pro občany

Datum konání: 20. 1. 2022 - 28. 2. 2022

Vážení spoluobčané,

obracíme se na vás s žádostí, abyste při vycházkách nebo venčení vašich mazlíčků (zejména pejsků) důsledně dbali na úklid exkrementů. Nejen že se z exkrementů šíří nebezpečné bakterie, ale jistě je i pro nás všechny nepříjemným zážitkem, když do takové hromádky člověk šlápne. Za čistotu v našem okolí jsme odpovědní všichni, proto z něj prosím nedělejte veřejné záchody. Výkaly nepatří NA CHODNÍK ani NA TRÁVNÍK, ale do odpadkového koše!!!

Děkujeme za Vaši spolupráci při udržování čistého a bezpečného okolí.

Obecní úřad Dětkovice

page_9.jpg


Autor: Veronika Zacpálková Publikováno 20. 1. 2022 10:00